QR Incasso hanteert een succesvolle aanpak voor het incasseren van uw vorderingen. Een goede opbouw van de huurovereenkomst en het daarop aanlsuitende debiteurenbeleid zijn daarbij van belang. Bij ons hebt u één contactpersoon op wie u kunt vertrouwen. Hij kan gedurende het traject u van informatie voorzien en afspraken maken over het verloop en de te ondernemen acties.  
Home 

Onze werkwijze

Tarieven

Begrippenlijst

Contact

Algemene voorwaarden


  Voordat uw vordering bij QR Incasso ter incasso overdraagt, moet u zelf een laatste aanmaning/ingebrekestelling zenden. Uw opdracht kunt u ons mailen, per post of fax toesturen. Graag ontvangen wij hierbij alle benodigde informatie zoals de huurovereenkomst. Natuurlijk kunt u ook met ons een afspraak maken om de betreffende informatie door te spreken.

Na ontvangst van uw opdracht tot incasso, ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging, voordat wij een eerste sommatiebrief sturen. Indien nodig zal de naam en het adres van uw debiteur worden geverifieerd. In deze sommatiebrief wordt aan uw debiteur een termijn aangegeven om uw vordering (verhoogd met buitengerechtelijke kosten) aan ons te betalen.

Als op deze sommatie niet wordt gereageerd, zal QR Incasso een advies geven over de mogelijkheden. Soms is het in uw eigen belang om voor aanvang van de procedure beslag te leggen. QR Incasso adviseert u hierin en zorgt ervoor dat het geregeld wordt.

Welke keuze u maakt, beslist u zelf. Wij kunnen u alleen van advies voorzien. Het incasso traject stopzetten of de vordering aan de bevoegde rechter voorleggen?

Wanneer u ervoor kiest om de incasso bij de rechter voor te leggen, dan zal QR Incasso voor u alles regelen. Wij stellen de processtukken zo spoedig mogelijk op en maken de procedure aanhangig bij de rechter. De procedure voeren wij geheel voor u uit.

Mocht het verkregen vonnis geen betaling tot gevolg hebben, dan wordt het vonnis betekend, dat leidt tot:
 - beslaglegging op roerende en/of onroerende zaken
 - beslaglegging bij de werkgever of uitkeringsinstantie